Participatie


Eén van de kernpunten van de Omgevingswet is vroegtijdig samenwerken met de omgeving: bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en overheden. Goede participatie zorgt voor draagvlak en leidt uiteindelijke tot snellere besluitvorming. Deze e-learning laat je zien welke belangrijke aspecten er nodig zijn om participatie te laten plaatsvinden.