Ontwikkelgesprekken voeren met je medewerker


Als leidinggevende voer je ontwikkelgesprekken met je medewerker. Dart is een hele kunst! Deze e-learning geeft je houvast bij het voeren van ontwikkelgesprekken met je medewerker middels performance management en gesprekstechnieken.