Wondzorg bij chirurgische patiënt

Wondzorg bij chirurgische patiënt

Wondzorg bij chirurgische patiënt
Medisch Centrum Leeuwarden

Je bent een (student-)verpleegkundige die werkzaam is op de chirurgische afdeling en deze training maakt deel uit van jouw opleiding basischirurgie. Op de chirurgische afdelingen krijgt u te maken met acute en complexe wonden. Het verzorgen van de chirurgische wond en het herkennen van complicaties in de wondgenezing is van belang voor een adequate wondzorg.

Deze training behandelt o.a. over hoe de huid is opgebouwd, hoe het wondgenezingsproces verloopt en wat de basisprincipes zijn bij de wondbehandeling.

Na deze training weet je hoe je een chirurgische wond moet verzorgen en het herken je complicaties in de wondgenezing.

 • Inleiding
  • Wondzorg
 • Wondzorg
  • Wat is een wond
  • Oorzaken wond
  • Opbouw van de huid
  • Verschillende huidlagen
  • Fases wondgenezing
  • Vertraagde wondgenezing
  • Wondmilieu
  • Chirurgische wond
  • Postoperatieve wondinfecties
  • Wond- en drainverzorging
 • Wondindeling
  • Classificatie
  • Indeling wonden WCS classificatie model
 • Wondbeoordeling
  • Algemene wondbeoordeling
  • Wondbeoordeling
  • Pijnmeetschalen
  • TIME
 • Aandachtspunten wondzorg
  • Hygiëne
  • Verbandwissel
  • Infectie
  • Spoelen van de wond
  • Ondermijning
  • Necrose
  • Wondbedpreparatie
  • Evaluatie wond
  • Voeding
  • Psychosociaal
  • Consult Wondconsulent
 • Wondmaterialen
  • Richtlijnen wondverzorging
  • Wondmaterialen 1
  • Wondmaterialen 2
  • Andere mogelijkheden
  • Richtlijnen MCL
 • Verantwoording
  • Geschreven door
 • Bronvermelding
  • Bronnen

Meer zoals deze