Veranderen voor de Omgevingswet

Veranderen voor de Omgevingswet

Veranderen voor de Omgevingswet
Sanne Deursen

Welkom bij Veranderen voor de Omgevingswet. Met het volgen van deze training krijg je zicht en grip op het veranderproces, zodat is medewerkers in jouw organisatie straks kunnen werken volgens de letter en geest van de Omgevingswet.

Deze training behandelt o.a. wat zie je allemaal door welke bril en de vijf stappen in het veranderproces.

Na deze training weet je op welke manieren je naar veranderingen kunt kijken en ken je de vijf stappen in het veranderproces (met bijkomende activiteiten).

 • Wat zie je allemaal door welke bril?
  • Voordat je begint: Bekijk de verandering vanuit verschillende brillen
  • Bril: Het wat en het hoe
  • Bril: Individu en systeem
  • Opdracht 1
  • Bril: Bovenstroom en onderstroom
  • Opdracht 2
  • Bril: Taal en verwachtingen
  • Opdracht 3
  • De Routekaart Anders werken
 • Stap 1 Richting bepalen
  • Richting bepalen
  • Koplopers identificeren
  • Visie vormen en ambitie bepalen
  • Visie en ambitie vertalen naar waarden
 • Stap 2 Plannen maken
  • Plannen maken
  • Ambitie vertalen naar een plan
  • Koppeling maken met andere organisatieverandertrajecten
  • In- en externe stakeholderanalyse maken
  • Communicatiestrategie bepalen
  • Veranderstrategie bepalen
 • Stap 3 Anders denken, anders doen
  • Anders denken, anders doen
  • Waarden vertalen naar (voorbeeld)gedrag
  • Huidige cultuur in kaart brengen
  • Impact van de Omgevingswet per rol bepalen
  • Urgentiebesef aanwakkeren
  • Ophalen van de ontwikkelvraag
  • Ambassadeurs inzetten
  • Zoek partners op in pilots om van te leren
 • Stap 4 Ontwikkelen
  • Ontwikkelen
  • Doelgroepanalyse t.b.v. trainingen
  • Vlootschouw medewerkers (gericht op kwaliteiten)
  • Opleidingsplan maken
 • Stap 5 Laten landen en vastleggen
  • Laten landen en vastleggen
  • SPP maken
  • Functie-en competentieprofielen aanpassen
  • Organisatiestructuur en werkprocessen aanpassen
 • Communiceren, monitoren en evalueren
  • Communiceren, monitoren en evalueren
  • Communiceren
  • Monitoren en Evalueren

Meer zoals deze