Samenwerken met onze partners

Samenwerken met onze partners

Samenwerken met onze partners
Waterschap Rivierenland

In deze module leer je welke instrumenten van de Omgevingswet bij gemeenten, provincie en het Rijk voorkomen.

Deze training behandelt o.a. instrumenten van andere overheden en de gebiedsgerichte aanpak bij WSRL.

Na deze training weet je waarvoor de instrumenten van de Omgevingswet worden ingezet en hoe jouw organisatie daarmee te maken krijgt.

 • Uitleg over module Samenwerken met onze partners
  • Welkom bij de module "Samenwerken met onze partners"
 • De instrumenten van andere overheden
  • De fysieke leefomgeving integraal benaderd
  • Instrumenten onder de Omgevingswet.
  • De Omgevingsvisie
  • Decentrale regelgeving
  • Van watertoets naar weging van het waterbelang
  • De Omgevingsverordening
  • Het Omgevingsplan
  • Het Programma
  • De Omgevingsvergunning
  • Intake- en Omgevingstafel
  • De omgevingstafel voor WSRL
  • Overzicht instrumenten bij andere overheden
  • Samenhang tussen de instrumenten
 • Gebiedsgerichte aanpak
  • Onze gebiedsgerichte aanpak.
  • Hoe sluit gebiedsgericht werken aan bij de Omgevingswet
  • De gebiedscyclus
  • Een praktijkvoorbeeld van integrale samenwerking & lokaal maatwerk
  • Interne samenwerking gebiedsgericht werken

Meer zoals deze