Ritme bewaking

Ritme bewaking

Ritme bewaking
Medisch Centrum Leeuwarden

Je bent een verpleegkundige (of verpleegkundige in opleiding) die werkzaam is in het Hartcentrum of je bent een medewerker van een andere afdeling waar hartritmes bewaakt kunnen worden. Er wordt van je gevraagd om hartritmes te beoordelen en daarom is het van belang dat je eerst de module anatomie en fysiologie van het hart voldoende hebt afgerond.

Deze training behandelt o.a. de basisprincipes, het stappenplan voor het beoordelen van hartritmes, pacemaker ritmes en geleidingsstoornissen.

Na deze training kun je een hartritme beoordelen.

 • Instructies
  • Instructies
 • Inleiding
  • Inleiding
 • Basisprincipes
  • Observeren en beoordelen
  • Elektrofysiologie (1/3)
  • Elektrofysiologie (2/3)
  • Elektrofysiologie (3/3)
  • Elektrocardiografie
  • Elektrodeplaatsing
  • Afleiding: I, II, III
  • Afleiding: AVR, AVL, AVF
  • Monitor bewaking
  • Elektroden aanbrengen
  • Normale geleiding
  • ECG papier (1-2)
  • ECG papier (2-2)
  • P-top
  • PQ-tijd
  • QRS-complex
  • ST-segment
  • QT-tijd
  • T-top
  • Stappenplan ritme beoordeling
 • Supraventriculair
  • Supraventriculair
  • Sinusritme
  • Sinus bradycardie
  • Sinus tachycardie
  • Sinusarrest
  • Sick Sinus
  • Atriaal ritme
  • Beoordelen atriaal ritme
  • Atriale tachycardie
  • (Prematuur) Atriaal complex
  • Multiform atriaal ritme
  • Atrium fibrilleren
  • Beoordelen atrium fibrilleren
  • Hemodynamiek en complicaties atrium fibrilleren
  • Ablatie
  • (Linker) hartoor sluiting
  • Video atrium fibrilleren
  • Atrium flutter
  • Beoordelen atrium flutter
  • Hemodynamiek en therapie bij atrium flutter
  • AV-junctional ritme
  • Beoordelen AV-junctional ritme
  • Hemodynamiek en therapie bij een AV-Junctional bradycardie
  • Hemodynamiek en therapie bij een AV-Junctional tachycardie
  • (Prematuur) AV-junctional complex
 • Ventriculair
  • Ventriculaire gebied
  • (Premature) Ventriculaire Complexen
  • PVC's in verschillende vormen
  • Ventriculair ritme
  • Beoordelen ventriculair ritme
  • Ventriculaire tachycardie
  • Beoordelen ventrikeltachycardie
  • Torsade de pointes
  • Ventrikelfibrilleren
 • Pacemaker ritmes
  • Pacemaker
  • Pacemaker ritmes
  • Pacemaker codes die corresponderen met functie
  • Stoornissen in pacemaker ritmes
  • Malpacing
  • Malsensing
 • Geleidingsstoornissen
  • Wat zijn het?
  • AV-geleidingsstoornissen
  • Eerstegraads AV-block
  • Tweedegraads AV-block
  • Mobitz type I = Wenckebach
  • Mobitz type II
  • Derdegraads AV-block of totaal AV-block
  • Beoordelen derdegraads AV-block
  • Ventrikel stilstand
  • Asystolie
  • Polsloze electrische activiteit (PEA)
  • Dying heart
  • Intraventriculaire geleidingsstoornissen (IVG-stoornissen)
  • Rechter bundeltak (RBTB)
  • Linker bundeltakblock (LBTB)
  • Beoordelen hartritme bundeltakblock
 • Hartritmes oefenen
  • Hartritmes oefenen
 • Meer informatie
  • Bronvermelding
  • Verantwoording

Meer zoals deze