Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking
Waternet

Regionale samenwerking Gemeenten werken steeds vaker samen in diverse regionale samenwerkingsverbanden en netwerken. Denk aan afstemming met buurgemeenten, de Provincie en ketenpartners, zoals de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Bij deze samenwerking gaat het om het bereiken van gezamenlijke ambities en doelen, die anders niet gerealiseerd kunnen worden.

Deze training behandelt o.a. het belang van vroegtijdige regionale samenwerking.

Na deze training weet je het belang van vroegtijdige regionale samenwerking en hoe je een regionale samenwerking kunt organiseren.

 • Belang van vroegtijdige regionale samenwerking
  • Belang van vroegtijdige regionale samenwerking
 • Regionale samenwerking organiseren
  • Regionale samenwerking organiseren
  • Regionale stuurgroep van raadsleden
  • Informatievoorziening op peil
  • Planning en contouren met elkaar delen
  • Ketenpartners

Meer zoals deze