Privacybescherming persoonsgegevens

Privacybescherming persoonsgegevens

Privacybescherming persoonsgegevens
Medisch Centrum Leeuwarden

Het beschermen van persoonsgegevens van jouw patiënten is van groot belang. Daarom is het belangrijk dat je weet wat privacy is en wat de bijbehorende gedragsregels zijn.

Deze training behandelt o.a. wat privacybescherming is, de gedragsregels, vrijheid en vertrouwen.

Na deze training weet je wat privacy is en welke gedragsregels hieraan gekoppeld zijn.

 • Inleiding
  • Privacybescherming
 • Samenvatting
  • Privacy
  • Wetten en Regels
  • Toezicht en geheimhoudingsplicht
  • Bewust en veilig gedrag
 • Gedragsregels
  • De regels
  • Informatie
  • Inzage
  • Rectificatie
  • Vergetelheid
  • Overdraagbaarheid
  • Bezwaar
  • Beperking verwerking
  • Menselijke blik
  • Datalek
 • Achtergrondinformatie
  • Overzicht privacybescherming
 • Privacy
  • Vrijheid
  • Privacybescherming
  • Waarborgen
  • Pijlers
  • Wetgeving
  • Vrijheid
  • Vertrouwen
  • Bescherming
 • Vrijheid
  • Universele Verklaring van de rechten van de mens
  • Europees verdrag van de rechten van de mens
  • Europese grondrechten
  • Nederlandse Grondrechten
 • Vertrouwen
  • WGBO
  • Rechten van de patiënt
  • Plichten van de patiënt
  • Rechten zorgverlener
  • Plichten zorgverlener
  • Wet BIG
  • Wkkgz
  • WMO
  • Voorwaarden WMO-plicht
  • Eisen WMO-plicht
  • Ander onderzoek
  • Onderzoek en de AVG
  • Toestemming
  • Toestemming niet mogelijk
  • Gebruik van gegevens
  • Beveiliging van gegevens
  • Privacyrechten patiënt
  • CAO
  • CAO - Geheimhoudingsplicht
  • CAO - werknemers
  • CAO - werkgevers
  • Arbeidsovereenkomst
 • Bescherming
  • AVG
  • Aanleiding
  • Eerdere afspraken
  • Doel
  • Privacyrechten burgers
  • Recht op informatie (AVG art. 13 en 14)
  • Recht op inzage (AVG art. 15)
  • Recht op rectificatie (AVG art. 16)
  • Recht op vergetelheid (AVG art. 17)
  • Recht op beperking verwerking (AVG art 18)
  • Recht op overdraagbaarheid (AVG art. 20)
  • Recht van bezwaar (AVG art. 21)
  • Recht op menselijke blik bij besluiten
  • Privacyplichten organisaties
  • Waarom voldoen aan AVG?
  • Wet cliëntenrechten
  • Doel
  • Privacyrechten patiënt
  • Privacyplichten zorgorganisaties
  • Logging
  • Wet Meldplicht Datalekken
  • Datalek
  • Meldplicht
  • Documentatieplicht AVG
  • NEN 7510
 • Toezicht
  • Toezichthouders
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Autoriteit Persoonsgegevens
  • Functionaris Gegevensbescherming

Meer zoals deze