Pijn bij chirurgische patiënt

Pijn bij chirurgische patiënt

Pijn bij chirurgische patiënt
Erasmus Academie en Medisch Centrum Leeuwarden

Je bent een (student-)verpleegkundige die werkzaam is op de chirurgische afdeling en komt hier elke dag in aanraking met patiënten die pijn ervaren. Deze training maakt deel uit van jouw opleiding basischirurgie.

Deze training behandelt o.a. de definitie van pijn, de indeling en soorten pijn van de chirurgische patiënt. Er is specifiek aandacht voor de postoperatieve pijn en het beoordelen en bestrijden van pijn komt aan bod.

Na deze training weet je wat de definitie van pijn is, weet je hoe je vroegtijdig pijn herkent en hoe de behandeling van pijn werkt.

 • Inleiding
  • Pijn
 • Pijn
  • Wat is pijn
  • Pijnprikkel
  • Indeling pijn
  • Soorten pijn
  • Postoperatieve pijn
  • Gevolgen
 • Pijn beoordelen
  • Factoren
  • Pijnbeleving
  • Pijngedrag
  • Pijnmeetschalen
 • Praktijk van de pijnmeting
  • Inleiding
  • Voorbereiding
  • Uitvoering pijnmeting
  • Aandachtspunten
 • Pijnbestrijding
  • Doel
  • Basisprincipes postoperatieve pijnbestrijding
  • Medicamenteuze behandeling
  • Perifeer werkende analgetica
  • Centraal werkende analgetica
  • Co-analgetica
  • Verpleegkundige interventies 1/2
  • Verpleegkundige interventies 2/2
 • Epidurale pijnbestrijding
  • Epidurale pijnbestrijding
  • Anatomie epidurale ruimte
  • Inbrengen epidurale catheter
  • Medicatie epiduraal
  • Opioïden
  • Combinatie lokaal anesthetica en opioïden
  • Epidurale pijnbehandeling samen met paracetamol en/of NSAID's
  • Complicaties epidurale pijnbehandeling
 • Patiënt Controlled Anelgesia (PCA)
  • Wat is PCA
  • Vormen PCA
  • Eisen medicatie
  • Aandachtspunten PCA bij IV toediening
 • Verantwoording
  • Geschreven door
 • Bronvermelding
  • Bronnen

Meer zoals deze