Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget
Gemeente Rotterdam

Deze e-learning geeft basiskennis over de leveringsvorm persoonsgebonden budget bij ondersteuningsarrangementen. Aanvullende informatie vind je terug in de Procesbeschrijving en Werkinstructie pgb.

In deze training kom je alles te weten over het persoonsgebonden budget

 • Inhoud e-learning
  • Wat staat er op het programma?
 • Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Inleiding
  • Het verschil tussen zorg in natura en pgb
  • Betrokken partijen bij een pgb
  • Taken budgethouder/vertegenwoordiger
  • Vertegenwoordiging
  • Sociale Verzekeringsbank
 • Proces van een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Inleiding
  • Verstrekkingsvorm/leveringsvorm
  • Tarief keuze pgb
  • Opstellen ondersteuningsverslag
  • Pgb-plan invullen
  • Toetsen pgb vaardigheid
  • Pgb-plan beoordelen
  • Vaststellen arrangement
  • Besluit
  • Zorgovereenkomst
  • Uitbetalen pgb
  • Evaluatiegesprek
  • Onderwerpen van het evaluatiegesprek
  • Verslaglegging en beoordeling
  • Jaarafrekening SVB
 • Pgb vaardigheid beoordelen
  • PGB vaardigheid van cliënt/vertegenwoordiger beoordelen
  • Pgb-vaardigheid beoordelen door het gesprek
  • Uitsluitingscriteria voor pgb
  • Test Per Saldo
  • Verantwoordelijkheid bij ziekte of vakantie
  • Overzicht houden van besteding
 • Toetsing kwaliteit hulpverlener
  • Inleiding
  • Kwaliteitseisen voor alle hulpverleners pgb
  • Kwaliteitseisen professionele aanbieder
  • Kaliteitsgroep
  • Pgb register
 • Overige PGB bepalingen
  • Inleiding
  • Verantwoordingsvrije bedrag
  • Eenmalige en feestdagenuitkering
  • Eenmalige uitkering bij overlijden
  • Werkgeverslasten
  • Pgb in het buitenland
  • Vermoedens van fraude
q

Meer zoals deze