Patiëntveiligheid (VMS) – Artsen

Patiëntveiligheid (VMS) – Artsen

Patiëntveiligheid (VMS) – Artsen
Medisch Centrum Leeuwarden

Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen de ziekenhuizen. Jijzelf zal er ongetwijfeld mee te maken krijgen. Het continu bewaken en beheersen van de risico’s vraagt voortdurend (jouw) aandacht.

Deze training behandelt o.a. ongewenst gedrag, het vroegtijdig herkennen van pijn en kwetsbare ouderen.

Na deze training ben je op de hoogte van de relevante informatie op het gebied van patiëntveiligheid.

 • Instructies
  • Instructies
 • Inleiding
  • Patiëntveiligheid
 • Convenant Medische Technologie (CMT)
  • CMT
 • Hygiëne- en infectiepreventie (HIP)
  • HIP
 • Kwetsbare ouderen
  • Inleiding
  • Vroegtijdige identificatie
  • Delirium
  • Aanvullende informatie
 • Medicatieveiligheid
  • Medicatieveiligheid
 • Ongewenst gedrag
  • Omgaan met ongewenst gedrag
  • Arbowet
  • Beleid
  • Hoe te handelen bij ongewenst gedrag?
  • Stroomschema
 • Vitaal bedreigde patiënt
  • Inleiding
  • Vitaal bedreigde patiënt - herkennen en behandelen
  • Vitaal bedreigde patiënt - BAHSS signaleringssysteem
  • Vitaal bedreigde patiënt - BAHSS score registreren
 • Vroegtijdig herkennen van pijn
  • Inleiding
  • Vroege herkenning - Werkwijze MCL
  • Inschatten neuropatische pijn - Werkwijze MCL
  • Aanvullende informatie (1/2)
  • Aanvullende informatie (2/2)
 • Meer informatie
  • Bronvermelding
  • Verantwoording

Meer zoals deze