Ontruimen in de zorg

Ontruimen in de zorg

Ontruimen in de zorg
St. Antonius Ziekenhuis

Jij bent een medewerker van het St. Antonius Ziekenhuis. In de zorg speelt veiligheid een grote rol. Ziekenhuizen en instellingen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van patiënt, medewerker en bezoeker, binnen het zorgproces maar ook op de locatie waar de zorg verleend wordt.

Deze training behandelt o.a. preventie maatregelen, alarmering en ontruiming.

Na deze training kan je de brandveiligheid verhogen, weet je hoe je moet alarmeren en kun je een afdeling ontruimen.

 • Vooraf verkennen
  • Goed om te weten
  • Doelgroep
 • Preventieve maatregelen
  • In dit hoofdstuk...
  • Branddeuren
  • Rookmelders
  • Handbrandmelders
  • Breukmelders (groene kastjes)
  • Nevenindicatoren
  • Ontruimingsplannen
  • Vluchtroutes
  • Medische gassen
  • Bedrijfshulpverlening
 • Alarmering
  • In dit hoofdstuk...
  • Hoe alarmeer je?
  • Deurprocedure
  • Scharnieren aan jouw kant van de deur
  • Scharnieren aan binnenkant van de deur
  • Rookontwikkeling
 • Ontruiming
  • In dit hoofdstuk...
  • Ontruimen
  • Ontruimingscoördinator
  • Hoe ontruim je
  • Verzamelplaats
  • Wat doe je zelf
 • Casus
  • Casusomschrijving
 • Slot casus
  • Slot

Meer zoals deze