Omgaan met persoonsgegevens

Omgaan met persoonsgegevens

Omgaan met persoonsgegevens
Máxima MC

Het beschermen van persoonsgegevens van jouw patiënten is van groot belang. Daarom is het belangrijk dat je weet wat de uitgangspunten van privacy zijn en welke regels hierbij horen.

Deze training behandelt o.a. wat de uitgangspunten zijn, welke privacyregels er zijn en achtergrondinformatie.

Na deze training weet je de uitgangspunten van privacy is en wat de bijbehorende regels zijn.

 • Inleiding
  • Persoonsgegevens
 • Samenvatting
  • Uitgangspunten en begrippen
  • Voorwaarden en zorgvuldig verwerken
  • Verantwoorden
  • Bewust en veilig gedrag
 • Privacyregels
  • Gedragsregels
  • Bekijken
  • Toestemming
  • Bevoegd
  • Overleg
  • Telefoon
  • Leveranciers
  • Systeem
  • Duidelijk doel
  • Grondslag
  • Veilig versturen
  • E-mail
  • Bestanden
  • Social Media
  • Vergrendel computer
  • Opslaan
  • Printjes
  • Documenten opruimen
  • Naar huis
  • Twijfel
 • Achtergrondinformatie
  • Uitgangspunten
 • Begrippen
  • Persoonsgegevens
  • Algemene persoonsgegevens
  • Bijzondere persoonsgegevens
  • Overige vertrouwelijke gegevens
  • Direct herleidbaar
  • Indirect herleidbaar
  • Vindplaatsen
  • In hoofden van mensen
  • Op papier
  • In computerapparatuur en systemen
  • In medische apparatuur
  • In digitale gezondheidsmeters
  • Betrokkenen
  • Verwerken
 • Voorwaarden
  • Grondslag
  • Toestemming
  • Algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang
  • Overeenkomst
  • Vitaal belang
  • Wettelijke plicht
  • Doelbinding
 • Zorgvuldig verwerken
  • Verzamelen
  • Verstrekken
  • Gebruiken
  • Bewaren
 • Verantwoorden
  • AVG
  • Documentatieplicht
  • Informatieplicht
  • Registreer verwerkingsactiviteiten
  • Breng risico's in kaart
  • Neem maatregelen
  • Verplichte maatregelen
  • Bewijs toestemming
  • Registreer incidenten
  • Functionaris Gegevensbescherming
  • Privacy resultaat

Meer zoals deze