Neurozorg – CVA

Neurozorg – CVA

Neurozorg – CVA
Medisch Centrum Leeuwarden

Tijdens jouw werkzaamheden kom je in aanraking met patiënten die een beroerte, oftewel een CVA, krijgen. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe zo’n beroerte ontstaat, hoe het behandeld wordt en welke nazorg de patiënt nodig heeft.

Deze training behandelt o.a. het begrip CVA, de behandeling en ketenzorg.

Na deze training weet je wat CVA is, hoe je het behandelt en welke nazorg de patiënt nodig heeft.

 • Inleiding
  • Zorgplan maken
 • CVA
  • Cerebro Vasculair Accident
 • Anatomie
  • Anatomie
  • Cirkel van Willis
  • Neuro-anatomie
  • Werking van hersenen
 • Ziektebeeld
  • Wat zijn de oorzaken van een beroerte?
  • Hoe herken je een beroerte?
  • Agnosie
  • Apraxie
  • Neglect
  • Ziektebeeld
  • Arch, paleo en neo niveau
  • Risicofactoren
  • Beloop
  • Ernstklassen
  • Herstel
  • Complicaties
  • Delier
  • Delier - Extra informatie
  • Pijn
  • Pijn - Extra informatie
 • CVA bloeding
  • Oorzaken
  • Intracerebrale bloedingen
  • Extracerebrale bloedingen
  • Inklemming
  • Inklemmingsverschijnselen
 • CVA infarct
  • CVA infarct
 • Overzicht verschijnselen
  • Verschijnselen
  • N-NP-P
  • Primair neurologische stoornissen
  • Neuropsychologische functiestoornissen
  • Psychologische veranderingen
  • Links- Rechts
 • Behandeling CVA
  • Behandeling CVA
 • Medische behandeling
  • Ziekenhuis
  • Medicamenteus
  • Bijzondere situaties
 • Fysiotherapie
  • Fysiotherapie
  • Eerste onderzoek
  • Voorbeelden van stoornissen
  • Beroepsprofiel van de fysiotherapeut
  • Uitgangspunten
  • Wat oefenen?
  • Schouderpijn
  • Neuropsychologische gevolgen
  • Pushen en meer
  • Verplaatsen
 • Neuropsychologie
  • Je zal het maar hebben
  • Je zal het maar hebben (2)
  • Je zal het maar hebben (3)
  • Neuropsychologische behandeling
  • Extra: Neuropsychologisch onderzoek en uitkomsten
  • Extra: Effect hoog en laagfrequente Cognitieve trainingen
 • Ergotherapie
  • Ergotherapie
  • Dikke hand
  • Autorijden na CVA
  • Neglect
 • Logopedie
  • Logopedie
  • Normaal slikproces
  • Slikken
  • Verslikken
  • Stappenplan slikproblemen
  • Dysartrie - definitie
  • Dysartrie - kenmerken
  • Spraakapraxie
 • Diëtetiek
  • Voeding bij CVA
  • Eetlust en cognitie
  • Beperkte mobiliteit
  • Slikproblemen
 • Ketenzorg
  • Wat is ketenzorg?
 • Acute fase
  • Elke CVA of TIA is SPOED
  • Huisarts
  • Ziekenhuis
 • Revalidatie
  • Revalidatie
  • Klinische revalidatie
  • CVA herstelafdeling
  • Multidisciplinair en kwaliteit
 • Chronische fase
  • Chronische fase: vaak na een half jaar
  • Langdurige verpleeghuiszorg en wonen
  • Dagbehandeling
  • Thuis
 • Bronvermelding
  • Bronnen
  • Documenten

Meer zoals deze