Mensen, samenwerken, weerstanden en conflicten

Mensen, samenwerken, weerstanden en conflicten

Mensen, samenwerken, weerstanden en conflicten
Omgevingswet

Het doel van de Omgevingswet is het zorgen voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. De nieuwe wet vraagt een heldere sturingsfilosofie van iedere gemeente, omdat de rol van de overheid verandert. De essentie van de verandering is niet het veranderen van plannen en regels, maar de fundamenteel andere relatie van de overheid met haar inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.

Deze training behandelt o.a. wat invoer van de Omgevingswet betekent voor ambtenaren: wat betekent het om in de geest van de nieuwe Omgevingswet te werken? En wat betekent dit voor het College en de Raad? Dit vanuit het perspectief dat jij en jouw gedrag bepalend zijn voor het succes van de invoering van de Omgevingswet.

Na deze training weet je wat de invoer van de Omgevingswet betekent voor ambtenaren, het College en de Raad.

 • Veranderende rollen met de invoering van de Omgevingswet
  • Waar gaat deze module over?
  • Waarom verandert de rol van de gemeente?
  • Een nieuwe rol voor de gemeenteraad 1/2
  • Een nieuwe rol voor de gemeenteraad 2/2
  • Een nieuwe rol voor het college
  • Een nieuwe rol voor de ambtenaar 1/2
  • Een nieuwe rol voor de ambtenaar 2/2
  • Risico’s onderkennen
  • Risicomanagement
  • Wat jij zelf kunt doen aan risicomanagement?
  • Evalueren: we kunnen niet zonder
  • Wat evalueren?
  • Hoe evalueren?
  • Evalueren is ook verbeteren
 • De nieuwe rol van initiatiefnemers
  • Wat verandert er voor initiatiefnemers?
  • Ook inwoners moeten wennen aan de andere rol
  • Verschillen tussen partijen
  • Meedenken met inwoners
  • Maatwerk kan inwoners onzeker maken
  • Hoe leg je uit dat maatwerk betekent dat er verschillen zijn?
 • Goede samenwerking is belangrijk: mensen en hun gedrag zijn bepalend voor het succes
  • Wat is goede samenwerking binnen de Omgevingswet?
  • Verschillen in communicatiestijlen: over de toon en de muziek
  • De 5 communicatiestijlen
  • Wanneer gebruik je welke stijl: algemeen
  • Wanneer gebruik je welke stijl: enkele suggesties
  • Wat je beter niet kunt doen
  • Een paar ezelsbruggetjes
  • Jij maakt het verschil
  • Meer weten?
 • Weerstanden en conflicten
  • Waar komen weerstanden en conflicten vandaan
  • De Miscommunicatieladder
  • Verschillen in gedrag bij weerstanden en conflicten
  • Herkennen van mogelijkheden en onmogelijkheden
  • Wanneer is hulp inroepen wenselijk en wanneer noodzakelijk
  • Handvatten bij weerstanden en conflicten: enkele tips
 • Veranderingen zijn soms lastig
  • Waarom veranderen lastig kan zijn
  • Verwarring hoort bij veranderen
  • Wat niet helpt
  • Wat kan helpen om de verandering in je rol goed op te pakken
  • Hoe je elkaar als collega’s kunt helpen: intervisie en collegiale consultatie
  • Intervisie en collegiale consultatie
  • Wat als het niet helemaal goed gaat
  • En wat kun je dan doen

Meer zoals deze