Leerwerkbegeleiding

Leerwerkbegeleiding

Leerwerkbegeleiding
Medisch Centrum Leeuwarden

Het geven van werkbegeleiding is een belangrijke taak. Misschien kunt je zelf nog herinneren hoe je zelf bent begeleid in de praktijk. In deze manual willen we jou meenemen in het methodisch begeleiden van stagiaires. Het is bedoeld om jou te ondersteunen bij het geven van werkbegeleiding.

Deze training behandelt o.a. methodisch begeleiden, reflecteren en beoordelen.

Na deze training kun je stagiaires methodisch begeleiden.

 • Inleiding
  • Werkbegeleiding
 • Methodisch begeleiden
  • Doelmatig begeleiden
  • Voorbereiding
  • Kennismaking
  • Begeleidingsgesprekken
  • Introductiegesprek
  • Voortgangsgesprek
  • Tussenbeoordeling
  • Eindbeoordeling
  • Belonen
  • Afsluiting
 • Wijze van leren
  • Verschillende leerfasen
  • Leercirkel van Kolb
  • 4 fasen
  • Ervaren
  • Reflecteren
  • Conceptualiseren
  • Experimenteren
  • Leerstijlen
  • Leerstijlen
  • 4 leerstijlen
  • Doener
  • Bezinner
  • Denker
  • Beslisser
 • Begeleidingsproces
  • Proces
  • Situationeel begeleiden
  • Tips voor het begeleiden van stagiaires met faalangst
  • Begeleidingsbehoefte van de stagiaire
  • Taakvolwassenheid
  • Tips voor het begeleiden van leerlingen met dyslexie
  • Begeleidingsstijlen
  • Verschillende begeleidingsstijlen
  • Instrueren
  • Kenmerken
  • Wat doet u?
  • Wanneer?
  • Ondersteunen
  • Kenmerken
  • Wat doet u?
  • Wanneer?
  • Overtuigen
  • Kenmerken
  • Wat doet u?
  • Wanneer?
  • Delegeren
  • Kenmerken
  • Wat doet u?
  • Wanneer?
  • Typen werkbegeleiders
  • Helper
  • Kritische gediplomeerde
  • Docent
  • Collega
 • Begeleidingsgesprekken
  • Aandachtspunten
  • Voorbereiding op het gesprek
  • Tijdens het gesprek
  • Afronding van het gesprek
  • Introductiegesprek
  • Pop- of Leerplangesprek
  • Voortgangsgesprek
  • Beoordelingsgesprek
  • Overleg over de stagiaire
 • Reflecteren
  • Manier van leren 1/2
  • Manier van leren 2/2
  • Reflectiemodel van Korthagen
  • Reflectieverslag
  • Tips schrijven reflectieverslag
  • Uw rol als begeleider
  • Feedback
  • Fase 1
  • Fase 2
  • Fase 3
  • Fase 4
  • Fase 5
 • Beoordelen
  • Het geven van een beoordeling
  • Rol van de beoordelaar
  • Beoordeling
  • 1. Beginfase
  • 2. Middengedeelte
  • 3. Afsluiting
  • Problemen bij het beoordelingsgesprek
  • Valkuilen bij beoordelen
  • Slecht nieuws gesprek
  • Fase 1: Voorbereiding
  • Fase 2: Confrontatie: de klap uitdelen
  • Fase 3: Probleemverwerking: de klap helpen opvangen
  • Fase 4: Zoeken naar oplossingen
  • Fase 5: Afronding
 • Afsluiting
  • Einde
 • Aanvullende informatie
  • Aanvullende informatie - taalproblemen
  • Aanvullende informatie - faalangst
  • Aanvullende informatie - dyscalculie
  • Aanvullende informatie - dyslexie
 • Bijlagen
  • Informatie stagiaires MCL
  • Juridische kaders zorgopleidingen
  • Regels
  • Leerproces
  • Uitvoering
 • FAQ
  • Veelgestelde vragen
  • Vraag 1
  • Vraag 2
  • Vraag 3
  • Vraag 4
  • Vraag 5
 • Verantwoording
  • Geschreven door
 • Bronvermelding
  • Boeken

Meer zoals deze