Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren
Medisch Centrum Leeuwarden

Je werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis en in je dagelijkse werk kom je regelmatig in aanraking met het methodisch en systematisch werken. Het is daarom belangrijk dat je jezelf verder oriënteert op het begrip ‘Klinisch redeneren’.

Deze training behandelt o.a. het proces van klinisch redeneren, redeneerhulp en de zes stappen van klinisch redeneren.

Na deze training ga je klinisch redeneren meer bewust inzetten in het totale zorgproces.

 • Instructies
  • Instructies
 • Inleiding
  • Inleiding
  • Definitie
  • CanMEDS
 • Klinisch redeneren
  • Proces klinisch redeneren
  • Stappen klinisch redeneren
 • Redeneerhulpen
  • Redeneerhulp
  • Vitale parameters - BAHSS-score
  • (B) Bewustzijn
  • Voorbeeld
  • Kenmerken
  • Oorzaken
  • Eerder vastgesteld afwijkend bewustzijn
  • (A) Ademfrequentie
  • Oorzaken
  • Oorzaken Tachypneu
  • Oorzaken Bradypneu
  • Eerder vastgesteld afwijkende ademfrequentie
  • (H) Hartfrequentie
  • Tachycardie
  • Bradycardie
  • Eerder vastgestelde afwijkende hartfrequentie
  • (S) Saturatie
  • Oorzaken
  • Saturatiemeting
  • Eerder vastgesteld afwijkende saturatie
  • (S) Systolische bloeddruk
  • Oorzaken
  • Oorzaken hypotensie
  • Eerder vastgesteld afwijkende bloeddruk
 • Klinisch redeneren in 6 stappen
  • Inleiding
  • Stap 1: Oriëntatie op situatie
  • Referentiewaarden van labuitslagen
  • Stap 2: Klinische probleemstellingen
  • Ademhaling
  • Circulatie
  • Zuurstofbalans myocard
  • Vocht en elektrolyten
  • Bloed
  • Neurologisch systeem
  • Thermoregulatiesysteem
  • Afweersysteem
  • Digestiefsysteem
  • Endocrien systeem
  • Niet somatisch, mindmap
  • Stap 3: Aanvullend onderzoek
  • Stap 4: Klinisch beleid
  • Stap 5: Klinisch verloop
  • Stap 6: Evalueren van de zorg of nabeschouwing
 • Casuïstiek
  • Casuïstiek in 6 stappen volgens Bakker (ProActive Nursing)
  • Casus
  • Stap 1: Oriëntatie op de situatie
  • Stap 2: Klinische probleemstellingen
  • Circulatie
  • Ademhaling
  • Vocht en electrolytenbalans
  • Bloed
  • Niet somatisch, mindmap
  • Stap 3: Aanvullend onderzoek
  • Stap 4: Klinisch beleid en interventies
  • Stap 5: Klinisch verloop
  • Stap 6: Evaluatie / Nabeschouwing
 • Meer informatie
  • Bronvermelding
  • Verantwoording

Meer zoals deze