Opleiding WMO consultant

Opleiding WMO consultant

Opleiding WMO consultant
WWZ Academie
Anne Vrieze

De huidige Wmo is ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet is de opvolger van de Wmo 2007. De Wmo 2007 ging wat de individuele voorzieningen betreft alleen nog over woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp. In deze opleiding leren jullie dat de Wmo 2015 veel meer omvat.

In de training leer je alles over de wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • Literatuur en inhoud les 1
  • Begrippenlijst
  • WMO Wijzer *wat betreft de kanteling*
  • Inhoud les 1
 • Inhoud les 1
  • Achtergrond WMO
  • Uitgangspunten WMO 2015
  • Voorzieningen
  • WMO en zelfredzaamheid
  • WMO en participatie
  • Beschermd wonen
  • Opvang
  • Cliëntondersteuning
  • Mantelzorgers
  • Vrijwilligers
  • De WMO consulent
  • Samenvatting en vooruitblik
  • Opdracht
 • Literatuur en inhoud les 2
  • Toelichting op invoering abonnementstarief
  • wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit WMO 2015
  • wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  • wetten.nl - Regeling - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  • Inhoud les 2
 • Les 2
  • De Wmo 2015
  • Procedure Maatwerk
  • Vervolg procedure Maatwerk
  • Afwegingskader
  • Maatwerkvoorziening
  • Memorie van Toelichting
  • Uitvoeringsbesluit WMO
  • Eigen bijdragen
  • Uitzonderingen
  • Uitvoeringsregeling Wmo
  • Samenvatting en vooruitblik
  • Opdracht
 • Literatuur en inhoud les 3
  • Arnhem - Nadere regels MO
  • Arnhem - Wmo-beleidsregels
  • Arnhem Toelichting Verordening Wmo
  • GemeenteKampen_Verordening-sociaal-domein
  • informatiekaart-beleidsregels
  • Arnhem VERORDENING MO 2019
  • Inhoud les 3
 • De verordening
  • Deel 1
  • Deel 2
  • Soorten verordeningen
  • Voorbeelden
 • Nadere regels
  • Nadere regels
  • Voorbeeld nadere regels 1
  • Voorbeeld nadere regels 2
 • Beleidsregels
  • Beleidsregels
  • Voorbeeld 1
  • Voorbeeld 2
 • Samenvatting en een vooruitblik
  • Samenvatting en een vooruitblik
  • Opdracht
 • Literatuur en inhoud les 4
  • 10+punten+PGB-vaardigheden+2019.
  • inkoop-hulpmiddelen_VNG
  • landelijk normenkader hulpmiddelen
  • Zorgvorm Groepsbegeleiding_Productbeschrijvingen
  • Zorgvorm Huishoudelijke ondersteuning_Productbeschrijving
  • Inhoud les 4
 • Les 4
  • Proces
  • Keukentafelgesprek
  • Voorzieningen WMO
  • Inkoop van ondersteuning
  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding (aan huis)
  • Begeleiding (in groep)
  • Kortdurend verblijf
  • Regiotaxi
  • Vervoersvoorzieningen
  • Rolstoelen
  • Losse woonvoorzieningen
  • Woningaanpassingen
  • Beschermd wonen
  • Leveringsvorm PGB
  • Samenvatting
  • Opdracht

Meer zoals deze