Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging
Medisch Centrum Leeuwarden

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen, dat de informatie in het EPD veilig is. Dat onbevoegden geen toegang kunnen hebben en gegevens niet verloren kunnen gaan. Daar ben jij medeverantwoordelijk voor.

Deze training behandelt o.a. gedragsregels, achtergrondinformatie en beheersen van risico’s.

Na deze training hoe je veilig omgaat privacy van persoonsgegevens en andere informatie.

 • Inleiding
  • Informatiebeveiliging
 • Samenvatting
  • Veilige informatie
  • Privacy instellingen in het EPD
  • Gegevens buiten het EPD
  • Datalekken
 • Gedragsregels
  • Privacybescherming
  • Toegangscode
  • Software
  • Verplaatsen
  • Aansluitingen
  • Goedgekeurd
  • Opslagmedia
  • Handleiding
  • Dataschijven
  • Updates
  • Twijfels
  • Identiteitspas
  • Wachtwoord
  • Bewaren
  • Vernietigen
  • E-mails
  • Lock screen
  • Clean desk
  • Afsluiten
  • Aanspreken
  • Meldplicht
 • Achtergrondinformatie
  • Informatiebeveiliging
  • Informatiekwaliteit
  • Beveiliging
 • Risico's beheersen
  • Kwetsbaarheden
  • Menselijk handelen
  • Technische storingen
  • Onvoldoende beveiliging
  • Bedreigingen
  • Cybercrime
  • Doelen cybercrime
  • Cybercrime methoden
  • Maatregelen en voorwaarden
  • Privacy “By design”
  • Privacy “By default”
  • Uitgangspunten
  • Uitgangspunten
 • Gegevensuitwisseling
  • Veilig verzenden
  • Kiezen verzendmethode
  • E-mail berichten
  • Bestaat veilige e-mail?
  • Beveiligd e-mail versturen
  • Grote bestanden
  • Kan ik veilig bestanden versturen?
  • Medisch dossier
  • Elektronisch patiëntendossier
  • Toestemming
  • Wat als verzenden via het EPD niet mogelijk is?
  • Gegevensopslag
 • Omgang met digitale tools
  • Wachtwoordbeheer
  • Wanneer is een wachtwoord sterk?
  • Openbare Wi-Fi
  • Website
  • Openbare internetdiensten
  • Gratis software
  • Social media
  • Phishing
 • Melden
  • Beveiligingsincidenten
  • Datalekken
  • Gevolgen van een datalek
  • Bestellingen of leningen
  • Spam- en phishingmail
  • Medische gegevens op straat
  • Meldplicht
  • Interne meldprocedure
  • Analyse beveiligingsincident
  • Analyse meldplicht
  • Melden aan de inspectie
  • Betrokken inspecties
  • Functionaris gegevensbescherming

Meer zoals deze