Gevaarlijke stoffen – Vastgoedbedrijf – MID

Gevaarlijke stoffen – Vastgoedbedrijf – MID

Gevaarlijke stoffen – Vastgoedbedrijf – MID
Medisch Centrum Leeuwarden

Je bent een medewerker van het vastgoedbedrijf of MID en komt bewust of onbewust in aanraking met gevaarlijke stoffen.

Deze training behandelt. o.a. hoe je gevaarlijke stoffen herkent, welke kleding je dient te dragen en incidenten.

Na deze training kun je veilig werken met gevaarlijke stoffen.

 • Inleiding
  • Gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stof herkennen
  • Herkennen
  • Symbolen
  • 1. Bijtend
  • 2. Brandbaar
  • 3. Irriterend, schadelijk
  • 4. Explosief
  • 5. Giftig
  • 6. Gashouder onder druk
  • 7. Gezondheidsgevaar op langere termijn
  • 8. Milieu gevaarlijk
  • 9. Oxiderend
 • Draag de juiste kleding
  • Bescherming
 • Veilig omgaan met zuurstof
  • Werken met zuurstof
 • Cryogene gassen
  • Werken met Cryogene stoffen
  • Veiligheidsmaatregelen cryogene gassen
 • Incidenten
  • Aanwijzingen
 • Veiligheidsblad
  • Wat is het veiligheidsblad
  • ZNET
  • Klik op veiligheidsblad
  • Bij productnaam kun je de stof/preparaat zoeken. Bijvoorbeeld 'alcohol. Klik op alcohol
  • In de VIB en EHBO vind je uitgebreide informatie per stof/preparaat.
  • VIB
  • EHBO
 • Incident melden
  • Via ZNET
 • Vragen
  • Contact
 • Afsluiting
  • Verklaring

Meer zoals deze