Gevaarlijke stoffen – Operatiekamers

Gevaarlijke stoffen – Operatiekamers

Gevaarlijke stoffen – Operatiekamers
Medisch Centrum Leeuwarden

Je werkt op een operatiekamer en daar vinden activiteiten plaats waarbij je gebruikt maakt van gevaarlijke stoffen. De handelingen met deze stoffen brengen risico’s met zich mee.

Deze training behandelt o.a. het herkennen van gevaarlijke stoffen, diathermie, het veiligheidsblad en incidenten melden.

Na deze training weet je wat gevaarlijke stoffen zijn en hoe je ze herkent. Je beheerst de risico’s van omgang met gevaarlijke stoffen en weet hoe je handelt na een incident.

 • Inleiding
  • Operatiekamers
 • Gevaarlijke stof herkennen
  • Herkennen
  • Symbolen
  • 1. Bijtend
  • 2. Brandbaar
  • 3. Irriterend, schadelijk
  • 4. Explosief
  • 5. Giftig
  • 6. Gashouder onder druk
  • 7. Gezondheidsgevaar op langere termijn
  • 8. Milieu gevaarlijk
  • 9. Oxiderend
 • Narcosegassen
  • Inhalatieanesthetica
  • Maatregelen
 • Diathermie
  • Hoogfrequente elektrochirurgie
  • Contact chirurgische rook beperken
  • Bekijk de film over diathermie
 • Afval
  • Zorgvuldig omgaan met (gevaarlijke) stoffen
  • Specifiek ziekenhuisafval
  • Naaldencontainer
  • Cytostatica
  • Restanten vaste geneesmiddelen
  • Klein Chemisch Afval
  • Afvalvat instructies
 • Veiligheidsblad
  • Wat is het veiligheidsblad
  • ZNET
  • Klik op veiligheidsblad
  • Bij productnaam kun je de stof/preparaat zoeken. Bijvoorbeeld 'alcohol. Klik op alcohol
  • In de VIB en EHBO vind je uitgebreide informatie per stof/preparaat.
  • VIB
  • EHBO
 • Incident melden
  • Via ZNET
 • Vragen
  • Contact
 • Afsluiting
  • Verklaring

Meer zoals deze