Gevaarlijke stoffen – Medische specialisten

Gevaarlijke stoffen – Medische specialisten

Gevaarlijke stoffen – Medische specialisten
Medisch Centrum Leeuwarden

Als medische specialist kom je in aanraking met gevaarlijke stoffen. Aan het werken met gevaarlijke stoffen kunnen risico’s verbonden zijn. Door deze stoffen voorzichtig te behandelen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen kunnen de risico’s worden beheerst.

Deze training behandelt o.a. hoe je gevaarlijke stoffen herkent, diathermie, en incidenten melden.

Na deze training kun je gevaarlijke stoffen herkennen, weet je hoe je moet omgaan met specifiek ziekenhuisafval, wat het veiligheidsblad is en hoe je ermee werkt. En je kunt incidenten melden.

 • Inleiding
  • Gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stof herkennen
  • Herkennen
  • Symbolen
  • 1. Bijtend
  • 2. Brandbaar
  • 3. Irriterend, schadelijk
  • 4. Explosief
  • 5. Giftig
  • 6. Gashouder onder druk
  • 7. Gezondheidsgevaar op langere termijn
  • 8. Milieu gevaarlijk
  • 9. Oxiderend
 • Narcosegassen
  • Inhalatieanesthetica
  • Maatregelen
 • Diathermie
  • Hoogfrequente elektrochirurgie
  • Contact chirurgische rook beperken
  • Bekijk de film over diathermie
 • Afval
  • Zorgvuldig omgaan met (gevaarlijke) stoffen
  • Specifiek ziekenhuisafval
  • Naaldencontainer
  • Cytostatica
  • Restanten vaste geneesmiddelen
  • Klein Chemisch Afval
  • Afvalvat instructies
 • Veiligheidsblad
  • Wat is het veiligheidsblad
  • ZNET
  • Klik op veiligheidsblad
  • Bij productnaam kun je de stof/preparaat zoeken. Bijvoorbeeld 'alcohol. Klik op alcohol
  • In de VIB en EHBO vind je uitgebreide informatie per stof/preparaat.
  • VIB
  • EHBO
 • Incident melden
  • Via ZNET
 • Vragen
  • Contact
 • Afsluiting
  • Verklaring

Meer zoals deze