Gevaarlijke stoffen – Leidinggevenden

Gevaarlijke stoffen – Leidinggevenden

Gevaarlijke stoffen – Leidinggevenden
Medisch Centrum Leeuwarden

Je bent leidinggevende en werkt op een afdeling waar jij en je medewerkers in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Aan het werken met gevaarlijke stoffen kunnen risico’s verbonden zijn. Door deze stoffen voorzichtig te behandelen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen kunnen de risico’s worden beheerst.

Deze training behandelt o.a. het herkennen van gevaarlijke stoffen, afval, het veiligheidsblad en het melden van incidenten.

Je weet welke voorzorgsmaatregelen je moet treffen om de risico’s omtrent gevaarlijke stoffen te beheersen.

 • Inleiding
  • Gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stof herkennen
  • Herkennen
  • Symbolen
  • 1. Bijtend
  • 2. Brandbaar
  • 3. Irriterend, schadelijk
  • 4. Explosief
  • 5. Giftig
  • 6. Gashouder onder druk
  • 7. Gezondheidsgevaar op langere termijn
  • 8. Milieu gevaarlijk
  • 9. Oxiderend
 • Afval
  • Zorgvuldig omgaan met (gevaarlijke) stoffen
  • Specifiek ziekenhuisafval
  • Naaldencontainer
  • Cytostatica
  • Restanten vaste geneesmiddelen
  • Klein Chemisch Afval
  • Afvalvat instructies
 • Veiligheidsblad
  • Wat is het veiligheidsblad
  • ZNET
  • Klik op veiligheidsblad
  • Bij productnaam kun je de stof/preparaat zoeken. Bijvoorbeeld 'alcohol. Klik op alcohol
  • In de VIB en EHBO vind je uitgebreide informatie per stof/preparaat.
  • VIB
  • EHBO
 • Incident melden
  • Via ZNET
 • Vragen
  • Contact
 • Afsluiting
  • Verklaring

Meer zoals deze