Gevaarlijke stoffen – Apotheek

Gevaarlijke stoffen – Apotheek

Gevaarlijke stoffen – Apotheek
Medisch Centrum Leeuwarden

Als medewerker van een apotheek kan je tijdens de bereiding van geneesmiddelen in de apotheek blootgesteld worden aan de farmaca en hulpstoffen. In veel gevallen betreft het hier stoffen die als gevaarlijk beschouwd worden.

Deze training behandelt o.a. het herkennen van gevaarlijke stoffen, de zuurkast, bereiding van steriele geneesmiddelen en afval.

Na deze training ken je de eigenschappen van de stoffen waarmee je werkt en weet welke maatregelen genomen moeten worden om de blootstelling tot het minimum te beperken.

 • Inleiding
  • Apotheek
 • Gevaarlijke stof herkennen
  • Etiket
  • Symbolen
  • 1. Bijtend
  • 2. Brandbaar
  • 3. Irriterend, schadelijk
  • 4. Explosief
  • 5. Giftig
  • 6. Gashouder onder druk
  • 7. Gezondheidsgevaar op langere termijn
  • 8. Milieu gevaarlijk
  • 9. Oxiderend
 • Zuurkast
  • Regels zuurkast
 • Bereiding steriele geneesmiddelen
  • LAF- kasten
  • Cytostatica
  • Cytostatica en schoonmaak
  • Persoonlijke bescherming
  • Voorkom blootstelling na bereiding
  • Snel handelen bij incidenten
  • Snel handelen bij incidenten - vervolg
  • Tips bereiding steriele geneesmiddelen
 • Afval
  • Zorgvuldig omgaan met (gevaarlijke) stoffen
  • Specifiek ziekenhuisafval
  • Naaldencontainer
  • Cytostatica
  • Restanten vaste geneesmiddelen
  • Klein Chemisch Afval
  • Afvalvat instructies
 • Veiligheidsblad
  • Wat is het veiligheidsblad
  • ZNET
  • Klik op veiligheidsblad
  • Bij productnaam kun je de stof/preparaat zoeken. Bijvoorbeeld 'alcohol. Klik op alcohol
  • In de VIB en EHBO vind je uitgebreide informatie per stof/preparaat.
  • VIB
  • EHBO
 • Incident melden
  • Via ZNET
 • Vragen
  • Contact
 • Afsluiting
  • Verklaring

Meer zoals deze