Ethiek in de zorg

Ethiek in de zorg

Ethiek in de zorg
Medisch Centrum Leeuwarden

Je werkt in de zorg en komt dagelijks in aanraking van patiënten. Als zorgprofessional maak je keuzes die te maken hebben met waarden en normen. Soms ontstaat er daarom een conflict tussen jou en de patiënten, familie of collega’s. Hoe ga je daarmee om?

Deze training behandelt o.a. het verschil tussen principe-ethiek en zorgethiek en waarden in de zorg.

Na deze training herken je problemen en weet je wat voor deze specifieke patiënt in deze specifieke situatie het beste is.

 • Inleiding
  • Zorgethiek
  • Stappenplan
 • Wat is zorgethiek?
  • Introductie
  • Ethiek in de zorg: bezinning op juiste praktijk van gezondheidszorg
  • Zorgethiek, kwetsbaar en verbonden
  • Gaat uit van fundamentele kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de mens
  • Begrijpt de mens in zijn verbondenheid met en betrokkenheid op anderen
  • Beschouwt verantwoordelijkheid en solidariteit als de basismotivatie voor zorgen
  • Verzet zich tegen het ‘contractdenken’ en benadering van zorg als een recht van de ander
  • Definitie 'zorg'
  • Perspectief
  • Utrechts stappenplan
  • Waarden (1/2)
  • Waarden (2/2)
 • Fase I: Verkenning
  • Stappen
  • Van verkenning naar morele vraag
  • Stap 1: Welke vragen roept de casus op?
  • Bewust van je emoties
  • Valkuilen bij de eerste stap
 • Fase II: Explicitering
  • Stappen
  • Stap 2: Belangrijkste morele vraag
  • Familie Klein
  • Valkuilen bij de tweede stap
  • Stap 3: Handelingsmogelijkheden inventariseren
  • Familie Klein
  • Valkuilen bij de derde stap
  • Stap 4: Ontbrekende informatie aanvullen
  • Familie Klein
  • Valkuilen bij de vierde stap
 • Fase III: Analyse
  • Stappen
  • Stap 5: Betrokkenen en hun perspectief
  • Familie Klein
  • Valkuilen bij de vijfde stap
  • Stap 6: Formulering van relevante argumenten
  • Familie Klein
  • Valkuilen bij de zesde stap
 • Fase IV: Afstemming / afweging
  • Stappen
  • Stap 7: Kunnen deze argumenten geharmoniseerd worden in deze casus?
  • Valkuilen bij de zevende stap
  • Stap 8: Welke handelingsmogelijkheid verdient op grond van deze afstemming/afweging de voorkeur?
  • Valkuilen bij de achtste stap
 • Fase V: Aanpak
  • Stappen
  • Stap 9: Welke concrete stappen vloeien hieruit voort?
  • Valkuilen bij de negende stap
 • Gespreksvoering
  • Stappenplan: In gesprek
  • Communicatie
  • Hoe laat je mensen vertellen?
  • Juiste toon en frequentie
  • Juiste taal en frequentie
  • Slecht nieuwsgesprek
  • Tips
 • Aanvullende informatie
  • Meer weten?
 • Bronvermelding
  • Uitleg Zorgethiek
  • Casuïstiek
  • Casus Jelle
 • Verantwoording
  • Geschreven door...

Meer zoals deze