Elektronisch patiëntendossier

Elektronisch patiëntendossier

Elektronisch patiëntendossier
Medisch Centrum Leeuwarden

Je gaat werken met het elektronische patiëntendossier. Zorgvuldig omgaan met patiëntgegevens is een belangrijk onderdeel van goede en veilige zorg. Maar hoe doe je dat?

Deze training behandelt o.a. toestemming, gedragsregels en achtergrondinformatie.

Na deze training kun je op een veilige manier werken met het elektronische patiëntendossier.

 • Inleiding
  • Elektronisch patiëntendossier
 • Samenvatting
  • EPD
  • Privacybescherming
  • Toestemming
  • Beveiliging
 • Gedragsregels
  • Gedragsregels
  • Behandelrelatie
  • Veilige zorg
  • Gezondheidsgegevens
  • Toegangsbevoegdheid
  • Registratie
  • Patiëntenportaal
  • Zorgoverdracht
  • Toestemming
 • Achtergrondinformatie
  • Elektronisch patiëntendossier
  • Wat is een EPD?
  • Veilige zorg
  • Privacy
  • Beveiliging
 • Voorwaarden toegang en gebruik
  • Medewerkers
  • Betrouwbaar
  • Bevoegd
  • Bekwaam
  • Geheimhouding
  • Bevoegde toegang
  • Identificatie
  • Authenticatie
  • Meerdere factoren
  • Autorisatie
  • Logging
  • Monitoring en auditing
  • Inzagerecht
  • Behandelrelatie
  • Toestemming
  • Zorgvuldig dossiergebruik
  • Noodprocedure 1/2
  • Noodprocedure 2/2
  • Professionele verantwoordelijkheid

Meer zoals deze