Diabetes – Anatomie en fysiologie

Diabetes – Anatomie en fysiologie

Diabetes – Anatomie en fysiologie
Medisch Centrum Leeuwarden

Je komt tijdens je werk in aanraking met patiënten die diabetes hebben. Daarom is het van belang dat je weet wat het is, wat de oorzaken en welke risicofactoren er zijn.

Deze training behandelt o.a. anatomie en fysiologie rondom diabetes.

Na deze training weet je alles over de anatomie en fysiologie van Diabetes Mellitus.

 • Inleiding
  • Diabetes Mellitus
 • Anatomie en fysiologie
  • Hormonen
  • Pancreas
  • Functies pancreas
  • Hormoon insuline
  • Hormoon glucagon
  • Glucosestofwisseling
  • Glycogenese
  • Glycogenolyse
  • Gluconeogenese
 • Diabetes en Mellitus
  • 2 types
  • Diabetes Mellitus Type 1
  • Pathologie type 1
  • Symptomen type 1
  • Oorzaken type 1
  • Diabetes Mellitus Type 2
  • Pathologie type 2
  • Symptomen type 2
  • Oorzaken type 2
  • Andere typen diabetes
 • Hyperglycemie
  • Wat is het
  • Oorzaken
  • Symptomen
  • Behandeling
  • Diabetische Ketoacidose
  • Hyperosmolair non-ketotisch syndroom
 • Hypoglycemie
  • Wat is het
  • Oorzaken
  • Symptomen
  • Hypoprotocol Verpleegafdelingen
 • Chronische complicaties
  • Complicaties
  • Neuropathie
  • Autonome neuropathie
  • Retinopathie 1/2
  • Retinopathie 2/2
  • Behandeling
  • Nefropathie 1/2
  • Nefropathie 2/2
  • Hart- en vaatziekten
  • Artherosclerose - diabetes
  • Diabetische voet
  • Diabetische voet - neuropathie
  • Uitlokkende- en risicofactoren
  • Observaties
  • Verpleegkundige interventies
 • Behandeling
  • Behandeling Diabetes Mellitus
  • Bloedglucose verlagende middelen
  • Sulfonylureumderivaten (SU-preparaten)
  • Biguaniden
  • Thiazolidinedionen (TZD’s)
  • DPP 4-remmers
  • Januvia (sitagliptine)
  • Galvus (vildagliptine)
  • Onglyza (saxagliptine)
  • GLP-1 analoog
  • Insulinetherapie
  • Snelwerkende insuline
  • Kortwerkende insuline
  • Middellang en langwerkende insuline
  • Mixinsuline
 • Injectieplaatsen
  • Spuitplaatsen
  • Injectieplaatsen afwisselen
  • Injectieplaats
  • Lipodystrofie
 • Insulinepennen
  • Hervulbare Insulinepennen
  • Novopen 4
  • Humapen Memoir en Humapen Luxura
  • Clickstar
  • Voorgevulde insulinepennen
  • Injectietechnieken
  • Aandachtspunten nemen van een correcte huidplooi
  • Basisprincipes injecteren
 • Opname diabetespatiënt
  • Opname diabetespatient op verpleegafdeling
  • Diabeteschecklist
  • Taken verpleegkundig consulent diabetes
  • Taken afdelingsverpleegkundige
  • Drop protocol
  • Zelfcontrole
  • Barrières zelfcontrole
  • Factoren die zelfcontrole beïnvloeden
  • Samenvatting aanbevelingen zelfcontrole
  • Kwaliteitscontrole glucosemeter
 • Bronvermelding
  • Bronnen
 • Verantwoording
  • Bronnen

Meer zoals deze