Diabetes – Behandeling

Diabetes – Behandeling

Diabetes – Behandeling
Medisch Centrum Leeuwarden

Tijdens jouw werk kom je in aanraking met patiënten die diabetes hebben. Het is uiteraard van belang dat jij volledig op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen omtrent ontwikkelingen en behandelingen op het gebied van Diabetes.

Deze training behandelt de nieuwste ontwikkelingen en behandelingen, zoals injectieplaatsen, insulinepennen en de opname van een diabetespatiënt.

Na deze training kan je een diabetespatiënt behandelen volgens de nieuwste ontwikkelingen en behandelingen.

 • Inleiding
  • Diabetes Mellitus
 • Behandeling
  • Behandeling Diabetes Mellitus
  • Bloedglucose verlagende middelen
  • Sulfonylureumderivaten (SU-preparaten)
  • Biguaniden
  • Thiazolidinedionen (TZD’s)
  • DPP 4-remmers
  • Januvia (sitagliptine)
  • Galvus (vildagliptine)
  • Onglyza (saxagliptine)
  • GLP-1 analoog
  • Insulinetherapie
  • Snelwerkende insuline
  • Kortwerkende insuline
  • Middellang en langwerkende insuline
  • Mixinsuline
 • Injectieplaatsen
  • Spuitplaatsen
  • Injectieplaatsen afwisselen
  • Injectieplaats
  • Lipodystrofie
 • Insulinepennen
  • Hervulbare Insulinepennen
  • Novopen 4
  • Humapen Memoir en Humapen Luxura
  • Clickstar
  • Voorgevulde insulinepennen
  • Injectietechnieken
  • Aandachtspunten nemen van een correcte huidplooi
  • Basisprincipes injecteren
 • Opname diabetespatiënt
  • Opname diabetespatient op verpleegafdeling
  • Diabeteschecklist
  • Taken verpleegkundig consulent diabetes
  • Taken afdelingsverpleegkundige
  • Drop protocol
  • Zelfcontrole
  • Barrières zelfcontrole
  • Factoren die zelfcontrole beïnvloeden
  • Samenvatting aanbevelingen zelfcontrole
  • Kwaliteitscontrole glucosemeter
 • Aanvullende informatie
  • Nieuwe ontwikkelingen
  • Insulinepomp
  • Continu-glucosemonitoring systeem
  • Implanteerbare insulinepomp
  • Kunstmatige pancreas
  • Pancreas transplantatie
  • Inhalatie insuline
  • Behandeling met antistoffen
  • Transplantatie eilandjes van Langerhans
  • Stamceltherapie
 • Bronvermelding
  • Bronnen
 • Verantwoording
  • Bronnen

Meer zoals deze