Basismodule Participatiewet

Basismodule Participatiewet

Basismodule Participatiewet
Gemeente Rotterdam

De e-learning leert je de basis van de Participatiewet. Je leert de opbouw van de wet kennen, wat Rotterdams beleid is, en waar de kaders liggen waarbinnen Werk en Inkomen dagelijks werkt.

In deze training leer je alles over de participatiewet

 • Doelgroep Participatiewet
  • Inleiding
  • Doelgroep Participatiewet
  • Overeenkomst doelgroep
  • Schaarste
  • Gevolgen (langdurige) schaarste
  • Contact met aanvrager
  • Afsluiting
 • Achtergrond Participatiewet
  • Inleiding
  • Verleden
  • Heden
  • De wet
  • Gemeentelijk beleid
  • Rotterdamse visie
  • Huidige beleid uitvoering Participatiewet
  • Zorg
  • Afsluiting
 • Klantreis aanvraag uitkering
  • Inleiding
  • Bijstand – een vangnetvoorziening
  • Voorliggende voorzieningen
  • Bijstand aanvragen
  • Het aanvraagproces
  • Geen DigiD
  • Tips bij aanvraagproces
  • Inkomen / werkintake
  • Benodigde gegevens
  • Woonsituatie
  • Onduidelijke woonsituaties
  • Gezamenlijke huishouding
  • Briefadres
  • Hersteltermijn
  • Tip
  • Voorschot & Broodnood
  • Tip
  • Afsluiting
 • Beheer Inkomen
  • Inleiding
  • Afdeling Beheer Inkomen
  • Bijstandsnorm
  • Alleenstaande ouder
  • Kostendelersnorm
  • Uitzonderingen Kostendelersnorm
  • Rechten en plichten
  • Inlichtingenplicht
  • Arbeidsverplichting
  • Tip
  • Korting inkomsten
  • Terugvorderen
  • Bijzondere bijstand
  • Tip
  • Afsluiting
 • Activering naar werk
  • Inleiding
  • Specifieke doelgroepen (MO)
  • Afstand tot de arbeidsmarkt
  • Werk en re-integratie
  • Werkloont
  • Matching/Pre-matching
  • Exit
  • Tegenprestatie
  • Taaleis
  • Ontheffing
  • Afsluiting
 • Hoe blijf je op de hoogte?
  • RIO
  • Heb je vragen?

Meer zoals deze