ABC en Reanimatie

ABC en Reanimatie

ABC en Reanimatie
Tjongerschans

Deze module is om jou voor te bereiden op de ABC- en reanimatietrainingen in de Tjongerschans, Heerenveen. De training wordt aangeboden aan de artsen en verpleegkundigen van de acute as, dus IC, CCU en SEH van De Tjongerschans.

Deze training behandelt. o.a. CRM, benadering van een acuut zieke patiënt en Bradycardie.

Na deze training ken je de systematische benadering van een acuut zieke patiënt en cardiopulmonale resuscitatie.

 • Crew Resource Management
  • CRM
  • Ken je omgeving
  • Anticipeer en plan
  • “Leadership” en “followership”
  • Verdeel de werklast
  • Mobiliseer alle beschikbare middelen
  • Communiceer effectief
  • Communiceer middels de SBAR methode als je iemand consulteert of bijpraat
  • Fixation errors
  • Cross-check, double-check
  • Gebruik hulpmiddelen
  • Re-evalueer regelmatig
  • Richt je aandacht
  • Stel prioriteiten dynamisch
  • Samenvatting
 • De benadering van een acuut zieke patiënt
  • Benadering
  • ABCDE
 • Peri-arrest situatie: Bradycardie
  • Bradycardie
  • Alarmsymptomen
  • Oorzaken
  • Aanwezigheid symptomen
  • Samenvatting
 • Peri-arrest situatie: Tachyaritmie
  • Tachyaritmie
  • De eerste stap
  • Overweeg
  • Anti-aritmische medicatie
  • Tachycardie protocol
  • Stabiele patiënt met tachy-aritmie
 • De reanimatierichtlijnen
  • Het algoritme
  • Basic life support
  • Schokbare ritmen (VF/VT)
  • Ventrikelfibrilleren
  • Polymorfe ventrikeltachycardie
  • Monomorfe ventrikeltachycardie
  • Schokbaar ritme
  • End tidal CO2
  • Precordiale vuistslag
  • Drie-schokstrategie
  • Veilig defibrilleren
  • Doormasseren
  • Schokbaar algoritme
  • Asystolie
  • Fijnmazig ventrikelfibrilleren
  • Primaire PEA
  • Secundaire PEA
  • Niet schokbaar ritme
  • Doormasseren (PEA)
  • Samenvatting PEA
  • Samenvatting
 • De vier 'H’s' & de vier 'T’s'
  • Inleiding
  • De 4 H's: Hypoxie
  • De 4H's: Hypovolemie
  • De 4H's: Hyperkaliëmie en andere metabole stoornissen
  • Hyperkaliëmie: tijdens een reanimatie
  • De 4H's: Hypothermie
  • Hypothermie: de 3 pijlers
  • Hypothermie: tijdens de reanimatie
  • De 4T's: Tension(Spannings)pneumothorax
  • Tijdens een dreigende reanimatie
  • De 4T's: tamponade
  • Tijdens een reanimatie
  • De 4T's: Toxinen
  • Tijdens de reanimatie
  • De 4T's: Trombo-embolie
  • Tijdens de reanimatie:
  • Samenvatting
 • Zwangerschap
  • Richtlijnen
  • Een zwangere patiënt
  • Aanpassingen in de BLS
  • Aanpassingen in de ALS
  • Echografie
 • Anafylaxie
  • Inleiding
  • Belangrijke oorzaken
  • Behandeling: in geval van hartstilstand
  • Behandeling: anafylaxie
  • Samenvatting
 • Ernstig astma/COPD
  • Hartstilstand: ernstige astma
  • Alarmsignalen
  • Behandeling ter voorkoming van cardiaal arrest:
  • Aanpassingen
  • Samenvatting
 • Trauma
  • Inleiding
  • Contusio cordis
  • Samenvatting
 • Video's ABC en reanimatie
  • Thoraxcompressie
  • Kapbeademing
  • Defibrilleren
  • ALS-scenariofilm

Meer zoals deze