Participatie

Participatie

Participatie
Waternet

Eén van de kernpunten van de Omgevingswet is vroegtijdig samenwerken met de omgeving: bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en overheden. Participatie is meer dan de formele momenten waarop belanghebbenden en betrokkenen zienswijzen kunnen indienen. Het gaat juist om het betrekken van partijen bij het besluitvormingsproces voordat de formele besluitvorming van start gaat. Door participatie komen er meer en betere oplossingen op tafel. Goede participatie zorgt voor draagvlak en leidt uiteindelijke tot snellere besluitvorming.

Deze training behandelt o.a. vertrouwen, ongelijkheid en maatwerk en de rol van de gemeenteraad.

Na deze training weet je antwoordt te geven op de volgende vragen:
– Wat wil je bereiken?
– Waarom wil je samenwerken?
– Met wie wil je aan tafel?
– Wanneer wil je samenwerken?
– Hoe ga je samenwerken?
– Hoe weeg je de samenwerking?

 • Wie doen mee?
  • Wie doen mee?
 • Vertrouwen
  • Vertrouwen
  • Ongelijkheid en maatwerk
  • Draagvlak
  • Meer weten?
  • De rol van de gemeenteraad
  • Maatwerk van de gemeenteraad
  • Draagvlak van de gemeenteraad

Meer zoals deze