Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een uitvoeringsgerichte waterpartner in gebiedsontwikkeling en -beheer. Ze werken met ambitie aan schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken.

Effecten van klimaatverandering als overstroming, wateroverlast, droogte en hitte stellen de hele samenleving voor grote uitdagingen en raken alle taken van het waterschap. Vanuit deze verantwoordelijkheid werken we mee aan een leefbaar en toekomstbestendig rivierengebied. We ondernemen, stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven die daaraan bijdragen.

Leren van elkaar.

Via Maester kan iedereen trainingen plaatsen, overnemen, verbeteren en weer terugplaatsen, waardoor de content van iedere training én die van Maester als geheel, doorlopend verrijkt wordt met de kennis, inzichten en behoeften van alle gebruikers.

Alle trainingen van deze organisatie