Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest werkt vanuit eigen kerntaken aan veilig, schoon en gezond, gezuiverd en voldoende water.

Intussen verandert het werk van het waterschap. Er is meer dan alleen het werk aan onze belangrijke kerntaken:

  • Ze pakken kansen om meerwaarde te creëren voor het héle leefgebied van onze inwoners en ondernemers. Ook als het niet alleen om water gaat.
  • Ze zijn een gewaardeerde partner voor andere overheden, belangenorganisaties, (natuur)terreinbeheerders, agrariërs, buurwaterschappen, drinkwaterbedrijven en het bedrijfsleven.
  • Ze kennen het water in ons werkgebied. Onze inwoners kennen het gebied minstens zo goed. Ze gaan steeds vaker met elkaar in gesprek over de rol van water en de invloed ervan op het dagelijks leven.
  • Ze denken niet alleen in technische oplossingen om water te beheersen. Ze gaan juist nadrukkelijker uit van de natuurlijke waarden in het gebied om water duurzaam en robuust vorm te geven. Dat betekent soms ook dat technisch ingrijpen noodzakelijk blijft.

Zij werken aan een toekomstbestendig gebied: met robuust werk aan water, met maatwerk en met elkaar.

Leren van elkaar.

Via Maester kan iedereen trainingen plaatsen, overnemen, verbeteren en weer terugplaatsen, waardoor de content van iedere training én die van Maester als geheel, doorlopend verrijkt wordt met de kennis, inzichten en behoeften van alle gebruikers.