Máxima MC

Máxima MC

Máxima MC

Het Máxima MC is een algemeen ziekenhuis met vestigingen in Eindhoven en Veldhoven Het is een fusie-ziekenhuis van twee op 1 januari 2002 gefuseerde ziekenhuizen: het Diaconessenhuis uit 1933 en het van Eindhoven naar Veldhoven verhuisde Sint-Josephziekenhuis uit 1932. Met de fusie werd ook de huidige naam aangenomen.

Leren van elkaar.

Via Maester kan iedereen trainingen plaatsen, overnemen, verbeteren en weer terugplaatsen, waardoor de content van iedere training én die van Maester als geheel, doorlopend verrijkt wordt met de kennis, inzichten en behoeften van alle gebruikers.

Alle trainingen van deze organisatie