A&O fonds Waterschappen

A&O fonds Waterschappen

A&O fonds Waterschappen

De Stichting Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen is in 2008 opgericht door de sociale partners in de sector waterschappen. Doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan goed werkgever- en werknemerschap in de sector waterschappen. Dit vertaalt zich in aantrekkelijke, dynamische creatieve en lerende organisaties, met een gezond arbeidsklimaat en met wendbare en weerbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan.

Het fonds vervult een aanjaagfunctie om (nieuwe) afspraken in de cao Werken voor waterschappen te laten landen binnen organisaties. Daarnaast monitort het fonds de implementatie van cao-afspraken. Ook signaleert het fonds toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling en HRM-beleid die van belang zijn voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en beleidsontwikkeling binnen organisaties. Tot slot wil het fonds een bijdrage leveren aan het leervermogen van organisaties.

Leren van elkaar.

Via Maester kan iedereen trainingen plaatsen, overnemen, verbeteren en weer terugplaatsen, waardoor de content van iedere training én die van Maester als geheel, doorlopend verrijkt wordt met de kennis, inzichten en behoeften van alle gebruikers.